Tirsdag 5 april 2017 ble det avholdt RFID-seminar ved NTNU Gjøvik.

9 stk deltok på seminaret.