Eidsiva Vekst AS er et av seks virksomhetsområder i Eidsiva Energi AS og konsernets innovative pådriver innenfor nye energiformer og ny teknologi.

Selskapet bistår alle virksomhetsområdene til Eidsiva i deres innovative utvikling. Eidsiva Vekst investerer i prosjekter og selskap med tilknytning til fornybar energi, arbeider selskapet for regional utvikling og vekst og videreutvikler selskapene i egen portefølje.

Eidsiva Veksts administrasjon ligger i Gjøvik i nærheten av et godt kompetanse- og høyskolemiljø og med kort avstand til det nasjonalt viktige industrimiljøet på Raufoss.
Eidsiva Vekst har eierandeler i blant annet Energy Future Invest (EFI), Eidsiva bredbånd AS, Elsikkerhet Norge AS, Prevent Systems AS og Moelven Industrier ASA. Verdien av investeringsporteføljen er ca en milliard kroner.

Eidsiva Vekst investerer primært i energirelaterte virksomheter i tidlig- og vekstfasen.

Kontaktinformasjon
Nettside: eidsiva.no/