Med til sammen 43 ansatte, utvikler, framstiller og idriftsetter produksjonslinjer og utstyr samt driver vedlikehold og rådgivningstjenester for de fleste typer industri.

Kontaktinformasjon
Nettside: intekengineering.no